Mer til Arbeidstilsynet

Publisert: 07.05.13

– innholdet kan være utdatert

-Det er sterkt behov for å bedre sikkerheten og kjennskapet til regelverket blant nye arbeidstakere. Arbeidstilsynet skal gjennomføre en særlig innsats overfor denne gruppen, varsler arbeidsminister Anniken Huitfeldt.

Tre grupper

Innsatsen skal rettes mot tre grupper: Unge som nettopp har begynt i sin første jobb, unge som begynner i arbeid i forbindelse med utdanning og utenlandske arbeidstakere uten arbeidserfaring fra Norge. Disse har ofte lite kunnskap om reglene rundt helse, miljø og sikkerhet. De kjenner for dårlig til sine rettigheter og plikter i arbeidslivet, de får ofte dårlig opplæring og dårligere arbeidsbetingelser enn andre.

Satsingen på nye i arbeidslivet som foreslås i revidert nasjonalbudsjett er en del av regjeringens handlingsplan 3 for et anstendig og seriøst arbeidsliv og mot sosial dumping. I handlingsplanen legger regjeringen fram en rekke tiltak for å bekjempe useriøse forhold i arbeidslivet.

-Vårt mål er at det skal bli vanskeligere for useriøse aktører i det norske arbeidsmarkedet. Derfor styrker vi kontrollen, sier statsråden.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.