Mer midlertidighet deler arbeidslivet

Publisert: 11.12.13

– innholdet kan være utdatert

En av konsekvensen ved økt midlertidighet er at det dannes ei kløft i arbeidsmarkedet. Personer med fast jobb nøler med å bytte beite av frykt for å miste sine opparbeidede rettigheter, mens de med midlertidige stillinger må leve med en vedvarende usikkerhet.

Midlertidighet og Norden

Det sier Fafo-forsker Jørgen Svalund til arbeidslivet.no. Svalund disputerte i november for sin doktorgrad ved Universitetet i Oslo.

I avhandlingen har han blant annet sett på hvordan regelverk for midlertidige stillinger har påvirket nordiske lands arbeidsmarked og innbyggernes tilgang til faste stillinger i perioden 2000–2007.

Les mer om forskerens funn og hva andre undersøkelser viser om midlertidighet.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.