Meld deg på valgkampkonferansen!

Publisert: 14.06.13

– innholdet kan være utdatert

Stortingsvalget 9. september rykker raskt nærmere. Hadde valget blitt holdt nå, ville vi fått regjeringsskifte, med rent flertall for Høyre og FrP.

Konsekvens H/FrP-regjering

Det ville umiddelbart betydd skattelettelser for de aller rikeste, kutt i velferdsytelser, massiv privatisering av skole, helse, omsorg og statlig eide selskaper, flere midlertidige ansatte og svekket kamp mot sosial dumping.

 

Økonomi og påmelding

Deltakelse er uten egenandel og forbundet dekker reise- og oppholdsutgifter.

Påmelding innen 21. juni til Anita Hekne.

Program

Tirsdag 25. juni
11:00    Velkommen v/nestleder Vidar Hennum.
11:15    Stortingsvalget 2013, hva er EL & IT Forbundets mål? V/forbundssekretær Henning Solhaug.
12:00    Hva tenker LO om valgkampen? v/LO-leder Gerd Kristiansen
13:30    Lunsj
14:00    Om høyresida hadde styrt – hvordan hadde Norge sett ut? V/ LO-jurist Anne Lise Rolland.
15:30    Pause
15:45    Høyresidas nyliberalistiske samfunnsmodell – nødvendig fornyelse eller samfunnsmessig tvangstrøye? V/professor Bent Sofus Tranøy.
17:15    Kan vi unngå at den europeiske krisa får fotfeste i Norge – har høyresida en troverdig  økonomisk politikk? V/samfunnsøkonom Rune Skarstein.
19:00    Slutt for dagen
19:30    Middag

Onsdag 26. juni

09:00    Lokal valgkamp – hvordan lykkes med det? V/Svein Davidsen, leder EL & IT-klubben ved BKK.
10:00    Sju år med høyrestyre – hvordan har det forandret det svenske samfunnet sett fra fagbevegelsens ståsted. V/Jonas Wallin, leder av Svenska Elektrikerförbundet.
11:30    Kan valget vinnes? Hva kan vi gjøre for å få på plass en rødgrønn regjering?
13:00    Avslutning

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.