Meklingsmøte for å få avtale

- innholdet kan være utdatert

Det har blitt holdt ett møte mellom bedriften og forbundet, uten at det ble enighet. Det har også vært flere møter mellom bedriftsledelsen og de lokale tillitsvalgte om en «husavtale». Det har tillitsvalgte avvist.
Kretsmeklingsmannen for Østlandet har innkalt partene til meklingsmøte tirsdag 30. november.
Forbundet har foreløpig ikke varslet plassfratredelse.