Meklingsløsning på IKT-overenskomsten

- innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbudets forhandlingsutvalg kunne med tilfredshet slå fast at en gjennom forhandlinger og mekling har fått gjennomslag for flere viktige krav:
Resultatet skal nå ut til uravstemning og et samlet forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet.


 Meklers møtebok
Meklers forslag og møtebok