Meklingsløsning på IKT-overenskomsten

Publisert: 24.06.14

– innholdet kan være utdatert

EL & IT Forbudets forhandlingsutvalg kunne med tilfredshet slå fast at en gjennom forhandlinger og mekling har fått gjennomslag for flere viktige krav:

  • Et generelt lønnstillegg til alle på kr. 0,75 per time
  • Økning i minstelønnssatsene, samt utvidelse fra ett til to ansiennitetstrinn
  • Økning på satsene for ubekvem arbeidstid for operatører
  • Forbedringer av reglene rundt etablering av lokalt lønnssystem
  • Bedring i reglene for innsyn i lønnsopplysninger
  • Partssammensatt utvalg for å utrede modeller for regulering av arbeidstid

Resultatet skal nå ut til uravstemning og et samlet forhandlingsutvalg anbefaler medlemmene å stemme ja til resultatet.

 Meklers møtebok

Meklers forslag og møtebok

Relevante artikler

Klokka 04.00 natt til onsdag 17. april ble det brudd i tarifforhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NHO på Telenoroverenskomsten
Her kan de lese kravene som EL og IT Forbundet fremmer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK).
The Electricians’ and IT Workers’ Union has submitted demands on several fronts.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.