Mekling i kraftsektoren

- innholdet kan være utdatert

Uenigheten dreier seg om hvilken avspaseringsfaktor det skal være for beredskapsordninger innen energiforsyningen etter lovendringen i arbeidsmiljøloven. KS (Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) ønsker å svekke kompensasjonen for beredskapsvakter, mens EL og IT Forbundet ønsker bedre kompensasjon.

Kritisk og krevende vaktordningVåre medlemmer tilhører en yrkesgruppe med ansvar for strømforsyningen, og er på en av de mest kritiske vaktordningene i samfunnet. Privatpersoner, næringsliv og helsesektoren er helt avhengig av at beredskapsvaktene rykker raskt ut for å gjennomrette forsyningen ved strømbrudd.

EL og IT Forbundet mener at arbeidsgiverne ikke kan svekke kompenasjonsordningen med henvisning til en lovendring, uten en gang å ta ansatte med på drøfting. Det er fullt mulig å avtale andre og bedre vilkår i tariffavtale enn det som står i loven.

Samler tillitsvalgte 31. augustDen 31. august samles tillitsvalgte fra om lag 60 klubber på energiavtalen med KS Bedrift på Gardermoen.

Temaene er:

Les mer om forhandlingene med KS: Brudd i kraftsektoren (26.05.2016)