Mekling i kraftsektoren

Publisert: 09.08.16

– innholdet kan være utdatert

Uenigheten dreier seg om hvilken avspaseringsfaktor det skal være for beredskapsordninger innen energiforsyningen etter lovendringen i arbeidsmiljøloven. KS (Kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) ønsker å svekke kompensasjonen for beredskapsvakter, mens EL og IT Forbundet ønsker bedre kompensasjon.

Kritisk og krevende vaktordning

Våre medlemmer tilhører en yrkesgruppe med ansvar for strømforsyningen, og er på en av de mest kritiske vaktordningene i samfunnet. Privatpersoner, næringsliv og helsesektoren er helt avhengig av at beredskapsvaktene rykker raskt ut for å gjennomrette forsyningen ved strømbrudd.

EL og IT Forbundet mener at arbeidsgiverne ikke kan svekke kompenasjonsordningen med henvisning til en lovendring, uten en gang å ta ansatte med på drøfting. Det er fullt mulig å avtale andre og bedre vilkår i tariffavtale enn det som står i loven.

Samler tillitsvalgte 31. august

Den 31. august samles tillitsvalgte fra om lag 60 klubber på energiavtalen med KS Bedrift på Gardermoen.

Temaene er:

  • Informasjon fra forhandlingene
  • Deling av opplysninger om de ulike selskapenes beredskapsordninger (er kartlagt)
  • Valg av strategi
  • Forberedelser til streik

Les mer om forhandlingene med KS: Brudd i kraftsektoren (26.05.2016)

 

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.