Mekling i Atea utsatt

Publisert: 10.12.12

– innholdet kan være utdatert

Mandag 10. desember møttes Atea og EL & IT Forbundet til mekling hos kretsmekler i Oslo. Bakgrunn for meklingen er forbundets krav om å opprette overenskomst i virksomheten. Kravet har vært kategorisk avvist og 8. november varslet EL & IT Forbundet plassoppsigelser i bedriften. Derfor ble det mekling.

I meklingen ble det raskt klart at partene har svært ulik oppfatning av grunnlaget for forbundets krav. Virksomheten hevder at en lokalt inngått protokoll knyttet til virksomhetsoverdragelsen av UMOE IKT er å forstå som en tariffavtale og at det dermed er fredsplikt og ingen streikerett.

EL & IT Forbundet er fullstendig uenig i en slik oppfatning.

Dette er et spørsmål som Arbeidsretten må avgjøre. Partene er derfor enig om å ta en pause i meklingen og bringe saken inn for Arbeidsretten for avgjørelse.

Saken er ikke berammet, men det forventes at saken vil kunne behandles tidlig på nyåret. Når det foreligger dom i Arbeidsretten vil mekling bli gjenopptatt.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.