Med lov og rett skal land bygges

Publisert: 10.04.12

– innholdet kan være utdatert

– Hadde vi hatt en velferdsstat i dag uten råderett over våre naturressurser, uten oljefondet og vannkraft, spør Liv Tørres, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

– Multinasjonale selskaper kappes om å karre til seg naturressurser i Afrika, Asia og Latin-Amerika. Miljøet blir skadet. Småbønder og urfolk mister sitt livsgrunnlag. Inntektene til de store selskapene kommer ikke fellesskapet til gode. Rikdommen blir ikke fordelt og kontrollert på demokratisk vis, forteller Tørres.

– Derfor reagerer folk i mange land. Folk i byer og på landsbygda mobiliserer og organiserer seg for å få tilgang til og kontroll over vann og jord. De krever styring over mineral- og oljeressursene. Kravet er demokratisk samfunnskontroll. Ressursene skal komme alle til gode. Årets 1. mai-aksjon støtter folks organisering og kamp for demokratisk styring og bærekraftig utnyttelse av ressursene – til beste for hele samfunnet, sier Tørres.

Kontroll over naturressursene har vært helt sentralt for utviklingen av den norske velferdsstaten. Helt fra hjemfallsretten ble knesatt som prinsipp for norsk vannkraft for hundre år siden og fram til konsesjonslovgivningen for norsk petroleumssektor. For arbeiderbevegelsen er det en bærende ide at det er fellesskapene som eier verdiene og at fellesskapet derfor får godene som skapes av dem.

– Denne kampen engasjerer mange i fagbevegelsen. Sammen kan vi være med på å utgjøre en forskjell ved å støtte folk som rammes i kappløpet om naturressursene, avslutter Tørres.

Årets 1. mai-aksjon støtter lokalbefolkningers kamp for råderett over egne ressurser.

Les mer på folkehjelp.no.

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.