Massiv kritikk av svenske lover

Publisert: 27.02.13

– innholdet kan være utdatert

ILOs ekspertkomité som består av uavhengige juridiske eksperter, påpeker at den begrensningen svenske fagforeninger ble pålagt etter regjeringens lover strider mot ILO-konvensjon 87. Svenske forbund, som Byggnads og elektrikerforbundet, iverksette tiltak for å få gjennomført kollektive forhandlinger for arbeidsinnvandrere i utenlandske bedrifter.

Lovlige aksjoner

Den svenske loven bryter dermed konvensjoner om organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger og ILO oppfordrer regjeringen om å endre loven. ILO mener at fagforeninger ikke kan pålegges ansvar for streiker beskyttet av internasjonale konvensjoner.

Ber regjeringen betale

ILO oppfordrer regjeringen om å kompensere for de bøtene som Byggnads og elektrikerforbundet måtte betale til det latviske selskapet Laval. De to forbundene ble ilagt straff selv om Arbeidsretten tidligere hadde avgjort at tiltakene/streiken var lovlig. Byggnads og elektrikerforbundet måtte betale tre millioner kroner til Laval.

Seier for fagbevegelsen

– ILO har avvist den svenske lovgivningen og mener den er en alvorlig krenkelse av grunnleggende menneskerettigheter på jobb. Det er regjeringens ansvar å sørge for at svensk lov lever opp til internasjonale forpliktelser. Vi antar at regjeringen, i samsvar med ILOs oppfordring, forteller hva den vil gjøre, sier LO-leder Karl-Petter Thorwaldsson og TCOs leder Eva Nordmark i en felles uttalelse.

Svensk LO og TCO har stilt spørsmål om lovgivningen til ILO.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.