Mangler oversikt over innleide offshore

- innholdet kan være utdatert

Avisen har spurt Statistisk sentralbyrå, arbeidslivsforskerne i Fafo, Samfunns- og næringslivsforskning, Petroleumstilsynet, Iris i Stavanger og bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, men ingen av dem har oversikt over antall årsverk innleide og midlertidig ansatte utgjør.

208 000 midlertidig ansatt


Ifølge SSB var det i 3. kvartal 2014 208 000 mennesker med midlertidige ansettelser i Norge. Av disse var 34 000 i kategorien prosjektansatt. Av de 208 000 var 27 000 i bransjene industri, elfag, renovasjon, bygg og anlegg. Det er blant disse vi finner oljearbeiderne, men det kommer altså ikke fram hvem som jobber offshore, skriver Aftenbladet.

Liberalisering av AML


Ifølge arbeidsmiljøloven skal innleie og midlertidige ansettelser som hovedregel ikke benyttes, men det finnes mange unntak. Liberaliseringen i lovverket, som ble gjort i 2000, gjorde det mulig å leie ut arbeidskraft til alle typer bransjer – ikke bare til kontor og administrasjon, slik reglene var før endringen.

Ptils ansvar


Stavanger Aftenblad har spurt Petroleumstilsynet om hvordan det arbeider med ulovlig innleie og mulig sosial dumping? Tilsynets svar er at det er et prioritert område og at det arbeides langsiktig, men at tilsynets oppgave er følge opp at selskapene tar ansvar og følger regelverket.