Mange utsatt for seksuell trakassering

Publisert: 22.03.12

– innholdet kan være utdatert

Seksuell trakassering på arbeidsplassen kan variere fra slengbemerkninger til fysiske tilnærminger og overgrep, men det klare flertall av dem som opplever seksuell trakassering blir utsatt for uønskede verbale kommentarer angående kropp, klesdrakt eller livsstil, eller med annet innhold.

I strid med tradisjonelle oppfatninger er andelen arbeidstakere som blir utsatt for seksuelt krenkende utsagn og handlinger like høy blant begge kjønn.

Psykisk helserisiko hos kvinner
Undersøkelsen er foretatt blant et representativt utvalg yrkesaktive i alderen 18 til 67 år, og viser at det er kjønnsforskjeller i forholdet mellom seksuell trakassering på arbeidsplassen og psykiske stressfaktorer. Kvinner rapporterer i mye større grad enn menn at gjentatt trakassering skaper en sterk grad av ubehag og stress.

Les mer om undersøkelsen på STAMIs nettsider

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.