Mange strømbrudd i 2011

Publisert: 17.07.12

– innholdet kan være utdatert

Totalt mistet over 570 000 strømkunder strømmen i korte eller lengre perioder som følge av Dagmar. Havari i en transformator på Romerike og brudd på kraftledninger i Nord-Norge er også viktige årsaker til økningen i antall driftsforstyrrelser og mengde ikke-levert energi fra 2010 til 2011.

Det viser en ny rapport fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

Stor sårbarhet

NVE påpeker at kraftsystemet er sårbart for ekstremvær, og at det er stort behov for styrket vedlikehold og økte investeringer.

– Mer enn 50 prosent av driftsforstyrrelsene i regional- og sentralnettet i 2011 skyldes påvirkning fra omgivelsene. Særlig tordenvær, vind og vegetasjon nær linjene utgjør en utfordring for kraftsystemet. Det er uakseptabelt at så mange mistet strømmen, men når uhellet først var ute fikk vi sett at kraftforsyningsberedskapen fungerer godt, understreker vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Mangeårig krav fra forbundet

Mangel av vedlikehold og behov for store investeringer er noe EL & IT Forbundet har påpekt gjennom mange år. Forbundet er fornøyd med at NVE tar grep og følger opp bransjen.

Endrer forskrifter

NVE foreslår å nye forskrifter og endringer i eksisterende for at strømkunder skal oppleve færre avbrudd og for at det skal kunne gjennonmføres rask feiloppretting. NVE har sendt ut flere forskrifter på høring med svarfrist 1. oktober:

  • Forskrift om endring av forskrift 30. november 2004 nr 1557 om leveringskvalitet i kraftsystemet.
  • Forslag til ny forskrift om energiutredninger.
  • Forskrift om endring av forskrift 7. desember 1990 nr 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften).
  •  Forskrift om endring av forskrift 7. mai 2002 nr 448 om systemansvaret i kraftsystemet.
  • Forslag til ny forskrift om forebyggende sikkerhet og beredskap i energiforsyningen.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.