Mange brudd på FEK

- innholdet kan være utdatert

Det er regionsjef Gunnar Slotta i Nelfo Sørlandet som uttaler seg til El-Magasinet/nelfo.no
Han viser til flere eksempler hvor forskriften brytes og at situasjonen ikke forbedres fordi tilsynsmyndigheter som Det lokale eltilsyn og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ikke følger opp.

Fastslår mange brudd


Avdelingsleder Oddmund Foss i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fastslår at det er mange brudd på kravet i kvalifikasjonsforskriften (FEK) om faglig ansvarlig.
– Blant annet unnlater flere bedrifter å gjøre nødvendige endringer i registeret for å kjøpe seg tid, sier Foss til El-Magasinet/Nelfos nettside.
– Det registrerte bedriftene har plikt til å oppdatere Elvirksomhetsregisteret når en installatør slutter. Her skjer det stadig at installatører selv kontakter oss fordi de har oppdaget at de fortsatt er registrert som installatør hos tidligere arbeidsgiver.