Målrettet arbeid for fagutdanning

Publisert: 21.12.12

– innholdet kan være utdatert

SRY ble etablert i 2004 og etterfulgte Rådet for fagopplæring i arbeidslivet (RFA). Medlemmene i SRY og fagrådene oppnevnes for fire år av gangen. For inneværende periode er Carl Rønneberg fra NHO leder og Rolf Jørn Karlsen fra LO nestleder. SRY har som tradisjon å velge nye ledere etter to år.

Jostein Antonsen er Karlsens vara. Andre representanter fra LO er Tor-Arne Solbakken, med Kristian Tangen som vara, og Mette Henriksen Aas med forbundssekretær Ragnar Gregersen, EL & IT Forbundet som vara.

Faglig råd for elektrofag

Faglig råd for elektrofag er et rådgivende organ som skal arbeide for å utvikle kvalitet i fagene og se trender og utviklingstrekk som dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets framtidige behov for kompetanse. Faglig råd elektro arbeider etter en vedtatt langtidsplan for oppnevningsperioden, samt handlingsplaner for hvert år. Blant overordnede oppgaver er yrkesveiledning og rekruttering, tilbudsstruktur og dimensjonering, læreplaner, kvalitet, vurdering og dokumentasjon, læreplasser og internasjonale trender.

Stortingsmelding i 2013

Én av de sentrale oppgavene kommende år er å komme med innspill for en Stortingsmelding som skal evaluere fagutdanningen innen Kunnskapsløftet.

3 i faglig råd

EL & IT Forbundet har tre representanter i faglig råd elektro; avdelingsleder Monica Derbakk, forbundssekretær Ragnar Gregersen og tillitsvalgt Randi Solberg. Deres respektive vara er tillitsvalgt Fred Løvli, distriktssekretær Are Solli og forbundssekretær Jarle Eide.

Andre fra LO

Andre representanter fra LO er Lars Erik Lilleødegår/Tore Kruger (Fellesforbundet), Trond Våga (Indistri Energi)/Morten Askildt  (Fellesforbundet) og Øystein Fagerli/Henrik Meisner (Skolenes Landsforbund).

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon (TIP)

Faglig råd for teknikk og industriell produksjon er et rådgivende organ i faglige spørsmål innen studieprogrammet for teknikk og industriell produksjon.

LOs representanter i TIP

EL & IT Forbundet er representert i TIP med forbundssekretær Ragnar Gregersen. Andre representanter fra LO er:

Liv Christiansen/vara Cathrine Helen Ulvøy (Fellesforbundet), Jan Frigge Lindgren/vara Lars Erik Lilleødegård (Fellesforbundet), Nina Helland/vara Harald Hageland (Industri Energi) og Ragnar Gregersen, EL & IT forbundet med Gunnar Amland, Norsk sjømannsforbund som vara.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.