– Målrett seniorpolitikken

Publisert: 28.06.11

– innholdet kan være utdatert

Fafo-forskere mener mange hadde fortsatt i arbeid uavhengig av slike tiltak, og at tiltak bør kunne målrettes bestemte grupper.

Rapporten “Ulikt arbeid – ulike behov” kom i mai og er utarbeidet av Fafo-forskerne Tove Midtsundstad og Hanne Bogen. De har sett på seniorpolitikk og praksis i norsk arbeidsliv ved å undersøke åtte virksomheter i fire forskjellige bransjer: industribedrifter, kommunale sykehjem, ingeniørvirksomheter og statlige forvaltningsorganer.

– Nesten alle IA-virksomheter, som det er flest av i det offentlige, driver med seniorpolitikk. Redusert arbeidstid, ekstra ferie og fridager og bonuser og høyre lønn, er de mest vanlige tiltakene i det offentlige. Men tiltak og behov henger ikke sammen. Mange av dem vi intervjuet ville ha fortsatt i jobben uavhengig av tiltakene, sier Tove Midtsundstad.

Les mer om dette på seniorpolitikk.no.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.