Må delta i fornybarutviklingen

- innholdet kan være utdatert

Det sa Statkrafts konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen fra talerstolen under Zero-konferansen sist uke, skriver Nettverk.
Han forventer store investeringer i fornybarsektoren, inkludert vann: – Vindkraftressursene er nesten utømmelige, og vil komme hovedsakelig på land. Men, det er ikke slutt for de store vannkraftutbyggingene. Vann er bestemt den største fornybare kilden vi kan produsere strøm av, sa Rynning-Tønnesen til konferansedeltakerne.
Statkraft-lederen mener Norge må starte produksjon av biodrivstoff og øke på med vind- og vannkraft etter behov.  Han mener også elektrifiseringen må økes for å erstatte annen energiform, inkludert energieffektivisering.
Rynning-Tønnesen mener at fornybarindustrien om 15-30 år blir like viktig som oljeindustrien i dag.
– Vi må posisjonere oss i den økonomiske veksten og vi må eksportere norsk teknologi og kompetanse for at vi skal få en plass i det globale markedet, sa han, og påpekte samtidig at Norge må videreutvikle den metallurgiske industrien: aluminium, magnesium, silisium og sink.