– Må bygges flere boliger

Publisert: 11.03.13

– innholdet kan være utdatert

– Meldingen legger tilrette for økt boligbygging, men vi ser gjerne at tiltakene forsterkes ytterligere, sier LO-sekretær Kristian Tangen.

Han viser til at vi allerede i dag har et ekstremt presset boligmarked og at den forventede befolkningsveksten vil gjøre situasjonen enda vanskeligere.

Håper Stortinget forsterker

Hovedutfordringen er at det bygges for få boliger. LOs krav er at boligbygging holder tritt med befolkningsveksten. I dag bygges 10 000 færre boliger enn det som er behovet. Det er bra om Stortinget gjennom sin behandling forsterker tiltakene for boligbygging, og vurderer blant annet Husbankens rolle.

-Husbanken bør i større grad være pådriver og inspirator overfor kommuner og andre utbyggere, mener Kristian Tangen.

Forenkle byggesaksbehandlingen

Regjeringen legger opp til raskere og enklere prosess for behandling av byggesaker. Regjeringen skal også lage nye retningslinjer for planarbeid. Det betyr strengere krav til kommunene og at boligbygging og samferdsel sees i sammenheng.

Boligbygging er sosialpolitikk

Boligmassen er skjevt fordelt. Derfor er det positivt at regjeringen varsler en egen strategi for boligsosialt arbeid, og at denne skal være på plass allerede i 2014. 

– Kombinerer man dette med forsert bygging av nye utleie- og studentboliger, og styrket vern for leietakere, kan vi rette opp i noe av ubalansen i boligmarkedet, mener Tangen.

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.