LTK: Utfordringer og fakta for hovedoppgjøret

Publisert: 12.11.13

– innholdet kan være utdatert

Øystein Gudbrands, LO Stat, startet sin innledning med de formelle regler og faste aktiviteter i forbindelse med oppgjøret. Overenskomster skal sies opp, teknisk beregningsutvalg legger fram det tallmessige grunnlaget i februar, samtidig som LOs representantskap samler seg for å avgjøre oppgjørsform og krav. I mars skal forbundene levere sine krav til LO Stat og så starter de viktige og arbeidskrevende forberedelsene.

Kjønnsforskjeller og lønn

Videre tok Gudbrands forsamlingen gjennom viktigheten av frontfaget, situasjonen med økt arbeidsinnvandring og redusert produktivitet, de økonomiske prognoser for oppgjøret og den økonomiske situasjonen i verden rundt oss. Han påpekte at kvinner fortsatt har lavere lønn enn menn i samme yrker og at fagbevegelsen må ha et bevisst forhold om det for å øke likheten.

Han var også innom regjeringens ønske om økt fleksibilitet – ”bedre tilpasset samfunnet, næringslivet og folk flest”.  Gudbrands refererte til en uttalelse fra LOs nestleder Tor-Arne Solbakken: ”13 timer uten overtid er for å få folk til å gå ned i lønn”.

Sett fra klubbkontoret

Hovedtillitsvalgt Øivind Juul Schjetne fortalte om situasjonen og planlegging av hovedoppgjøret i Relacom-klubben. Relacom er på vei fra Spekter til NHO med de konsekvenser det har for medlemmene. I dag har Relacom en vertikal avtale – ved skifte av arbeidsgiverorganisasjon blir det en horisontal avtale og dermed splittelse av medlemmene til ulike avtaler i forskjellige forbund.

– Vi forbereder oss uansett for et oppgjør i Spekter-systemet, sa Juul Schjetne.

Per Gunnar Salomonsen, IKT-bransjens fagforening, fortalte om situasjonen og forberedelsene for Telenor-klubbene. Han mener at endring av tekst i overenskomsten er viktig for å gjøre avtalen mer robust.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.