LTK: – Organisasjonsfrihet ingen selvfølge

Publisert: 12.11.13

– innholdet kan være utdatert

– Selv i et regulert og demokratisk land som Norge er det ikke alle medlemmer av fagbevegelsen som får retten til en avtale, sier Øystein Smestad og henviste til noen saker, før han gikk videre til en konkret sak.

Smestad er leder av Ricoh-klubben og har vært tillitsvalgt i 18 år.

Utenlandske eiere

Han fortalte om et selskap som ble del av et større utenlandsk konsern. De organiserte i det minste selskapet hadde tariffavtale, men de nye eierne nektet videreføring av en avtale med henvisning til Hovedavtalen og kravet om 10 prosent organiserte. Dermed stoppet de nye eierne å innbetale AFP-premien for de ansatte som hadde hatt avtale. Ansatte i det minste selskapet er derfor utmeldt av AFP-ordningen.

– Det er meget alvorlig, fordi det betyr at de som er over 55 år når/om det opprettes en tariffavtale i konsernet ikke omfattes av AFP, påpekte Smestad.

Tillitsvalgte har bedt konsernet om øyeblikkelig å gjenoppta innbetalingen av AFP-premien fra den dagen betalingen ble stoppet.

– Vi har et par måneder på oss før det er for sent, understreker Smestad, som kommer til å legge fram en uttalelse om saken til landstariffkonferansen.

Krav om avtale

Smestad legger til at han også skal legge fram for konferansen forslag til en uttalelse om at konsernet ikke skal motsette seg kravet om opprettelse av tariffavtale når forbundet fremmer det på ny.

– Vi arbeider med verving for å nå kravet om 10 prosent, slik at ikke det skal være en unnskyldning for å nekte en avtale. Nekter konsernet, vil vi, sammen med forbundet og LO, iverksette tiltak, forteller Smestad, som videre forteller om den nyetablerte fagforeningen for print- og kopibransjen.

– Dette er spennende og vi har medlemmer fra flere selskaper. Vi kjører vervekampanjer og har forhåpninger om å oppnå en størrelse for å kunne påvirke, sier Smestad, som legger til at midlertidig ansatte foreløpig ikke er noe problem i bransjen.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.