– Lovverket må gjennomgås!

Publisert: 24.01.13

– innholdet kan være utdatert

Saken er omtalt i Bergens Tidende og forteller at Tom Lerberg, utflyttet til Polen, har etablert selskapet Norse Production. Fiskeribedriften Sekkingstad på Sotra har overlatt driften av fabrikken til Norse Production.

Omgår vikarbyrådirektivet

Dermed omgår eier Sekkingstad reglene om likebehandling i vikarbyrådirektivet, som ble iverksatt 1. januar i år. Direktivet pålegger norske bedrifter å ha norske lønns- og arbeidsforhold for innleid arbeidskraft. Hos fiskeribedriften Sekkingstad på Sotra får de østeuropeiske innleide fremdeles 100 kroner i timen.

”Gründer” Lerberg mener modellen kan overføres til norsk offshorebransje og i hotellsektoren.

LO og jusvurdering

LOs nestleder Gerd Kristiansen mener saken styrker argumentet om å få allmenngjort tariffavtalen i fiskeriforedlingsbransjen.

Jusprofessor Stein Evju understreker at utenlandske virksomheter som driver slik i Norge må ha egen virksomhet i hjemlandet.

Spekulativt

– Denne saken viser hvor utspekulerte bedriftseiere kan være for å omgå lovverket og tilby uverdige forhold for innleid arbeidskraft fra utlandet. De skal ha store problemer med å tjene penger til bolig og livsopphold i Norge med den timebetalingen. Her må myndighetene og jurister se på regelverket for å hindre at denne modellen tas i bruk i flere bransjer, sier forbundsleder Hans O. Felix.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.