Løsning i Relacom-oppgjøret

Publisert: 26.05.15

– innholdet kan være utdatert

– Dette har tatt lang tid, men vi kom til et greit resultat, sier forbundssekretær Reidunn Wahl.

Resultat

Det gis følgende tillegg med virkning fra 1. juli 2015:

  • Generelt tillegg på 7 000 kroner per år
  • Det gis ytterligere tillegg på 3 413 kroner per år for arbeidstakere med årslønn på 388 013 kroner eller lavere
  • Instruktører (faddere) gis et midlertidig tillegg på 1 000 kroner per måned i den tiden de har ansvar for lærlinger
  • Partene er enige om at stillingsstruktur med lønnstabell skal revideres ved hovedoppgjøret i 2016, slik at den gjenspeiler det reelle lønnsnivået i bedriften.

Relevante artikler

Ytterligere 15.509 kan bli tatt ut i streik, med 2530 fra EL og IT Forbundet, hvis ikke partene blir enige under mekling i dag.
10 900 kr lønnstillegg, økning i reisetillegget ved overnatting, og tydeligere vern av ansattes fritid er noen av resultatene fra forhandlingene i Energiavtale I.
Drøyt 3140 elektrikere ved 61 bedrifter vil bli tatt ut i det første streikeuttak dersom elektriker-meklingen ikke fører fram denne uken.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.