LOs utdanningsfond: Frister og stipend

Publisert: 07.05.12

– innholdet kan være utdatert

Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet og som på søknadstidspunktet har sammenhengende medlemskap siste tre år, og 1 års sammenhengende medlemskap hvis du skal ta allmennfaglig utdannelse som fører fram til studiekompetanse, eller praksiskandidat kurs etter § 3,5 i Opplæringsloven.

Merk at for å ha rettigheter til støtte må du ha arbeidet sammenhengende i en tariffbunden bedrift i 3 år.

Satser for skoleåret 2012/2013.

Elektronisk søknadsskjema.

Reviderte retningslinjer.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.