Lønnsoppgjør med måtehold

- innholdet kan være utdatert

Ett av de viktigste innspillene til tariffoppgjøret 2014 kom fra det såkalte Holdenutvalget, Holden III. I rapporten som utvalget la fram rett før jul i 2013, ble det lagt stor vekt på at frontfagsmodellen burde videreføres.
I frontfagsmodellen skal resultatet fra forhandlinger i industrifag som er utsatt for internasjonal konkurranse være førende for forhandlingsresultatet i de andre sektorene.
Det er kanskje frontfaget selv som har oversteget resultatet for de store tariffområdene på 3,3 prosent. 
– Det får vi ikke vite før Teknisk beregningsutvalg kommer med sin oversikt før oppgjøret neste år. Men klarer privat sektor å tøyle den lokale lønnsveksten og lønnsveksten til funksjonærene, får vi kanskje et oppgjør helt etter oppskriften, skriver forsker Åsmund Arup Seip.
Les hele saken på arbeidslivet.no