Lønnsoppgjør med måtehold

Publisert: 04.12.14

– innholdet kan være utdatert

Ett av de viktigste innspillene til tariffoppgjøret 2014 kom fra det såkalte Holdenutvalget, Holden III. I rapporten som utvalget la fram rett før jul i 2013, ble det lagt stor vekt på at frontfagsmodellen burde videreføres.

I frontfagsmodellen skal resultatet fra forhandlinger i industrifag som er utsatt for internasjonal konkurranse være førende for forhandlingsresultatet i de andre sektorene.

Det er kanskje frontfaget selv som har oversteget resultatet for de store tariffområdene på 3,3 prosent. 

– Det får vi ikke vite før Teknisk beregningsutvalg kommer med sin oversikt før oppgjøret neste år. Men klarer privat sektor å tøyle den lokale lønnsveksten og lønnsveksten til funksjonærene, får vi kanskje et oppgjør helt etter oppskriften, skriver forsker Åsmund Arup Seip.

Les hele saken på arbeidslivet.no

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.