LOfavør:Bonus på drivstoff opphører

- innholdet kan være utdatert

Hva betyr dette for deg?
Du som ønsker å fortsette bensinavtale hos Shell og allerede har Trumf– Medlemskap, trenger ikke å gjøre noen ting.  Ved å bruke Trumf medlemskapet fortsetter du med å ha en bensinavtale med Shell. Den eneste forskjellen er at Shell har endret bonussats til 30 øre per liter drivstoff, uansett hvor mye du fyller.
Du som har benyttet medlemskortet for å oppnå bonus og ønsker å fortsette bensinavtalen, må anskaffe deg Trumf–medlemskap før 31/7–2010. Dette kortet får du ved å kontakte Trumf Kundeservice.
Du som ikke vil fortsette bonusavtalen hos Shell, men ønsker bonusen utbetalt, kan også kontakte Trumf kundeservice.
Kontakt Trumf kundeservice på telefon: 815 33 023, eller E–post: kundeservice@trumf.no.