LO vil styrke streikeretten i EU

Publisert: 27.01.11

– innholdet kan være utdatert

EU vedtok i 2010 sin nye strategi for vekst og sysselsetting kalt Europa-2020. Strategien har flere konkrete målsettinger med fokus på økt vekst og sysselsetting i Europa. Medlemslandene skal gjennom å iverksette egne tiltak, og gjennom arbeid med syv flaggskipinitiativ og en relansering av det indre marked i EU, oppnå målene.

En styrking av det indre marked anses som et viktig element i arbeidet med å lykkes med Europa-2020 strategien. Kommisjonen har i denne forbindelse fremmet en egen melding med 50 tiltaksområder for et styrket indre marked. Meldingen er nå ute til en offentlig konsultasjonsprosess. LO-sekretariatet vedtok 17. januar 2011 LOs høringssvar til Nærings- og handelsdepartementet angående EUs melding om det indre marked.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.