LO-støtte til kulturtiltak 2014

- innholdet kan være utdatert

Støtte gis til prosjekter, til etablering av tiltak, men ikke til ordinær drift.
Les mer om støtten og kriterier, samt lenke til søknadsskjema på nettsiden til LO.