LO Stat: Fagbevegelsen og samfunnet

Publisert: 02.02.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Kurssted er Sørmarka Konferansehotell, 1404 Siggerud

Påmelding skjer til LO Stat, Møllergata 10, 0179 Oslo, eller på www.lostat.no

Kurset omfatter:

  • Arbeiderbevegelsen og fagbevegelsens historie
  • Organisasjonskunnskap
  • Fagligpolitisk samarbeid og hvordan bruke media i dette arbeidet
  • Utarbeide appeller og paroler til bruk ved ulike markeringer

 

Permisjon

Kurset gir rett til permisjon, jf. Hovedavtalen i Staten, § 34, og Hovedavtalen i Spekter, § 26 (ansatte), og § 52 (tillitsvalgte).
LO Stat dekker reisekostnader, opphold, utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.

Ansvarlige for kurset er: Vidar-Lorang Larsen, LO Stat Sarpsborg.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.