LO Stat: Fagbevegelsen og samfunnet

- innholdet kan være utdatert

Kurssted er Sørmarka Konferansehotell, 1404 Siggerud

Påmelding skjer til LO Stat, Møllergata 10, 0179 Oslo, eller på www.lostat.no

Kurset omfatter: 

PermisjonKurset gir rett til permisjon, jf. Hovedavtalen i Staten, § 34, og Hovedavtalen i Spekter, § 26 (ansatte), og § 52 (tillitsvalgte).

LO Stat dekker reisekostnader, opphold, utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.

Ansvarlige for kurset er: Vidar-Lorang Larsen, LO Stat Sarpsborg.