LO-nei til postdirektivet

- innholdet kan være utdatert

LOs  sekretariat vedtok i dag å sende brev til regjeringen med anbefaling om å ikke innføre EUs tredje postdirektiv. LO har vurdert tre utredninger som regjeringen har fått gjennomført, om konsekvenser ved en eventuell innføring av direktivet.
I brevet heter det at LO ønsker en politikk  som sikrer gode og enhetlige posttjenester til en fornuftig pris (enhetsporto) i alle deler av landet, og som bidrar til å opprettholde en spredt bosettings- og næringsstruktur.
LO frykter at EUs postdirektiv ikke lar seg gjennomføre i Norge uten at dette får store og negative konsekvenser for pris, service og kvalitetsnivå på posttjenestene, og for de postansattes lønns- og arbeidsvilkår.
Les hele brevet på www.lo.no.