LO-nei til postdirektivet

Publisert: 29.03.11

– innholdet kan være utdatert

LOs  sekretariat vedtok i dag å sende brev til regjeringen med anbefaling om å ikke innføre EUs tredje postdirektiv. LO har vurdert tre utredninger som regjeringen har fått gjennomført, om konsekvenser ved en eventuell innføring av direktivet.

I brevet heter det at LO ønsker en politikk  som sikrer gode og enhetlige posttjenester til en fornuftig pris (enhetsporto) i alle deler av landet, og som bidrar til å opprettholde en spredt bosettings- og næringsstruktur.

LO frykter at EUs postdirektiv ikke lar seg gjennomføre i Norge uten at dette får store og negative konsekvenser for pris, service og kvalitetsnivå på posttjenestene, og for de postansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Les hele brevet på www.lo.no.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.