LO Kommune bryter lønnsforhandlingene

- innholdet kan være utdatert

Avstanden mellom partene i kommuneoppgjøret ble for stor, og forhandlingene endte med brudd. Oppgjøret går nå til mekling og dermed er det fare for streik i Kommune-Norge. 

 – LO Kommune stilte rimelige krav som i tråd med frontfaget, men som også fanget opp at vi fikk en lavere lønnsvekst etter lønnsoppgjøret for 2020. Når det nå viste seg at det var umulig å nå fram, selv med et så moderat krav, var det ingen vei utenom et brudd, sier LO Kommunes leder, Mette Nord.

Hun viser til at lønnsveksten i privat sektor i fjor ble anslått til 1,7 prosent. I offentlig sektor ble det avtalt 1,7 prosent, mens fasiten i privat sektor ble 2,2 prosent. Denne mindrelønnsveksten ble tatt inn i LO Kommunes krav.

– Det er alle ansatte i alle yrkesgrupper, som driver de kommunale velferdstjenestene gjennom hverdager og kriser. Derfor må alle ansatte i kommunene få en god lønnsutvikling, sier Mette Nord.

Utgangspunktet for LO Kommunes krav er den tariffpolitiske uttalelsen fra LOs representantskap og det som ble avtalt i fjorårets kommuneoppgjør, nemlig en klausul om lønnsregulering for andre avtaleår. KS har heller ikke innfridd krav for å sikre likelønn og lavlønn i tilstrekkelig grad.

Støtter brudd

EL og IT Forbundet er en del av LO Kommune, og stiller seg bak bruddgrunnlaget.

–For oss er det viktig å få en ramme i dette oppgjøret som både tar hensyn til frontfaget, men også til den mindrelønnsutviklingen vi så i 2020, sier Bjørn Fornes, leder av forhandlingsavdeling i forbundet. 

Han påpeker at KS sitt fokus på lokale forhandlinger, vil ikke komme deres medlemmer til gode. 

– Våre medlemmer i kommunene er i hovedsak fagarbeidere med Elektro og IKT bakgrunn. Det er ofte enkeltstående medlemmer som ikke har et klubbapparat rundt seg. Derfor er vi også skeptiske til at KS ønsker å legge ut mye penger til lokale forhandlinger. Det som treffer våre medlemmer best er sentrale tillegg, forklarer Fornes.

Oslo kommune er et eget tariffområde og omfattes ikke av denne tariffavtalen.

LO Kommune representerer 190 000 arbeidstakere i kommunal sektor og består av disse forbundene: Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), EL og IT Forbundet, Creo, Skolenes Landsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Fellesforbundet. LO Kommune er den største forhandlingssammenslutningen i KS-området.

Meglingen starter 5. mai, med frist 26. mai.