LO gratulerer med utnevnelsen

Publisert: 16.10.13

– innholdet kan være utdatert

– Eriksson kjenner arbeidsfeltet godt. Han har sittet i arbeids- og sosialkomiteen siden han ble valgt inn på Stortinget i 2005, de siste fire årene som leder av komiteen, sier LOs 1. nestleder Tor-Arne Solbakken.

LO forventer et konstruktivt samarbeid med den nye ministeren. 

LO er fornøyd med at regjeringen fortsatt vil legge trepartssamarbeidet til grunn i arbeidslivspolitikken, og at pensjonsforliket ligger fast sammen med det statlige tilskuddet til AFP-ordningen.

– Vi har også merket oss at Robert Eriksson før valget varslet små endringer i arbeidslivet, og at arbeidet mot sosial dumping skal fortsette med uforminsket styrke, sier Tor-Arne Solbakken.

 

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.