LO foreslår skipstunnel

Publisert: 20.06.12

– innholdet kan være utdatert

LO mener at byggingen av skipstunnelen må starte opp snarest mulig, samt at det må vurderes finansieringesmodeller som gjør at en unngår at midler går på bekostning av andre investerngsprosjekter i kystleia og innen riks- og staveinettet.

Skipstunnelen er en fornuftig investering for å få mer transport av gods over fra vei til sjø. For å få til en slik endring, er frekvens og punktlighet meget viktig. Stabil nærsjøfartsstruktur vil gi mindre ventetid og kan være med på å redusere betydelig antall trailere gjennom sentrale østlandsområder.

Tunnelen åpner for hurtigbåttrafikk, en større arbeidsregion og en vesentlig større sikkerhet for dem som til daglig utfører tjenester langs denne kystdelen. Næringslivet, fiskeri og oppdrett kan også ha gevinst av effektiv og sikrere transport, og risikoen for skader og kvalitetsforringelser blir langt lavere, skriver LO i sitt innspill til regjeringens “Norsk Transportplan 2014-2023”.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.