LO er i Durban

- innholdet kan være utdatert

LO har en plass i den norske forhandlingsdelegasjonen. LOs klimarådgiver Anne-Beth Skrede innehar denne plassen.
Fagbevegelsen vil fortsatt vektlegge rettferdig omstilling – Just Transition, og arbeide for at COP17 gir ILO mandat til å jobbe med dette.
-De viktigste punktene under årets forhandling er å få på plass det grønne klimafondet, samt å sikre en fortsettelse av forpliktelsene fra Kyoto protokollen i mangel av en ny, bindende, global avtale sier Skrede.
-Det er ikke mange som tror vi får se noe mirakel i Durban. Det er ingen utsikter for en ny global klimaavtale som forplikter alle land, og det ser også dårlig ut for å komme i havn med hva som skal skje etter utløpet av Kyoto-protokollen. Likevel vil det være viktige skritt på veien dersom klimafondet kommer på plass. Mekanismen for utvikling og overføring av teknologi er også mulig å komme i mål med her i Durban, sier Anne-Beth Skrede.
Kliimattoppmøtet i Durban i Sør-Afrika startet 28. november og avsluttes 9. desember.

Følg LOs representant på klimamøtet på www.lo.no/cop17