LO deltar på klimafor-handlingene

- innholdet kan være utdatert

190 land og totalt 12 000 personer fra myndigheter, institusjoner, organisasjoner for fagbevegelse, miljø, næringsliv, m.fl. deltar i forhandlingene.
Det viktigste oppdraget i Lima er å få på plass en «kladd» for en ny internasjonal bindende klimaavtale, som skal vedtas på neste års klimaforhandlinger COP21 i Paris 2015. Det skal også besluttes et arbeidsprogram for større utslippskutt før 2020.
LO er tilstede med klimarådgiver, Anne-Beth Skrede, som deltar sammen med europeisk og internasjonal fagbevegelse.
Fagbevegelsen arbeider for å få på plass en ambisiøs og bindende global avtale som sikrer 2-gradersmålet, og som ivaretar en rettferdig omstilling til et klimavennlig samfunn.