LO deltar på Earth Hour

- innholdet kan være utdatert

– Når en milliard mennesker over hele verden slukker lyset samtidig, har vi funnet et felles språk for alle med tilgang til en lysbryter. Det er en påminnelse om hvilke utfordringer vi står foran. Selv om vi som støtter kampanjen er forskjellige og sikkert også har ulikt syn på mange tiltak for å bekjempe klimakrisen og redde miljøet, er vi alle opptatt av at vi skal ha en ansvarlig og  ambisiøs klimapolitikk, sier LO leder Roar Flåthen.
Global utfordring, globalt symbol
Earth Hour er en verdensomspennende klimakampanje som i 2010 arrangeres for andre gang i Norge. Første gang, i 2009, ble en suksess. 1,7 millioner nordmenn over 15 år, 107 byer, 201 bedrifter, 120 organisasjoner og over 100 skoler deltok.
LO var en sentral aktør og bidro til fokus og oppmerksomhet om kampanjen og budskapet.
– Klimaendringene er globale. Kravet om å tenke globalt er uunngåelig og nødvendig. Det har heldigvis folk over hele verden forstått. Oppslutningen om Earth Hour må tolkes som et bevis på det. Det er ikke ofte at en god idé blir et globalt fenomen i løpet av et par år, sier Flåthen.
Målet
Målet for Earth Hour i år er en milliard deltakere globalt. Det er klart for tidenes kraftigste meningsytring.
– Vi oppfordrer alle LOs medlemmer om å vise sitt klimaengasjement denne kvelden, og sørge for en skikkelig mørklegging, sier Flåthen.
Klimaåret 2009
Klimasaken var en av hovedsakene for LO i 2009. Vi har hatt fokus på klima og miljø, både i egne møter og arrangementer, og gjennom et omfattende internasjonalt arbeid. LO deltok i utarbeidingen av to nordiske klimarapporter og en klimarapport for EFTAs konsultative komite, og i samarbeid med fagbevegelsen i Norden var LO i august vertskap for en internasjonal klimakonferanse. LO-leder Roar Flåthen var klima-blogger på COP15-nettsidene, og vi hadde et stort og bredt engasjement i hele LO både før og under klimatoppmøtet i København. I tillegg ga vi ut klimaboken ”Klimavennlige handlinger på arbeidsplassen”.
Klimaåret 2010
LO har klimasaken som en hovedsak også i 2010. Vi har foreslått at Regjeringen oppretter et 3-parts sammensatt ”Arbeidslivets Klimaråd”.  Arbeidet med Klimakur2020 blir veldig sentralt for LO de nærmeste månedene, og fram til neste års stortingsmelding om klima. Vi skal også jobbe videre sammen med internasjonal fagbevegelse fram mot FNs klimaforhandlinger i Mexico.