LO-blikk på Venstre

Publisert: 16.04.13

– innholdet kan være utdatert

 

LOs samfunnspolitiske avdeling har sett på Venstres program for arbeidslivet.

– Det er lite fokus på markedsøkonomiens skyggesider, og vi finner igjen den sterke betoningen av individets frihet og av politikkelementer som preger land kjennetegnet av et mer liberalistisk politisk klima. Vi ser dette bl.a. gjennom en større vekt på behovsprøving og private løsninger i velferdspolitikken, ønske om et mer fleksibelt arbeidsmarked fra arbeidsgivers synspunkt, vekt på økonomiske insentiver (stimulanser) eksempelvis når det gjelder sykelønn, og ønsket om endring av fagbevegelsens rolle i arbeidsmarkedsreguleringen, står det i notatet.

Les hele notatet her.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.