Liten tro på kutt i trygd

Publisert: 04.01.11

– innholdet kan være utdatert

Bare 38 prosent mener at lavere trygdesatser vil bidra til at færre går på trygd og flere kommer i arbeid, viser undersøkelsen, som er utført av Synovate for Næringslivets Hovedorganisasjon, NHO.

Da vi stilte spørsmålet for ett år siden var det 42 prosent som svarte det samme, så andelen har sunket, sier direktør Erik Dalen i Synovate, som er faglig ansvarlig for undersøkelsen.

66 prosent tror det vil hjelpe å skjerpe kravene for å motta trygd. 42 prosent mener lavere skatt på inntekt vil få flere i arbeid.

Men langt flere har tro på mykere virkemidler. Ni av ti spurte mener opplæring, etterutdanning og bedre tilrettelegging i arbeidslivet har mer effekt. Nesten like mange peker på behovet for å begrense frafallet i skolen og aktiv oppfølging fra myndighetenes side, sier Dalen.

Positivt

De tiltakene folk har mest tro på er jo også sentrale i avtalen om inkluderende arbeidsliv, IA-avtalen, som er en bred fellesdugnad for å redusere langtidsfraværet og avskallingen fra yrkeslivet, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

Han synes det er svært positivt at så mange av de spurte legger vekt på viktigheten av å begrense frafallet i skolen.

84 prosent tillegger dette stor eller ganske stor vekt. Folk flest har tydeligvis forstått at det ligger en stor fare i at så mange dropper ut av skolen, sier Oppegaard.

Å snu denne utviklingen mener han er avgjørende for en god rekruttering til arbeidslivet og for å kunne trygge velferdssstatens økonomi.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.