Leif Sande gjenvalgt

- innholdet kan være utdatert

 
Sande får med seg to likestilte nestledere, Frode Alfheim med ansvar for faglig politikk og Terje Valskår med ansvar for økonomi. Nye i arbeidsutvalget er Hilde Hermansen, Solfrid Horne Moe fra Elektrokjemisk arbeiderforening og Asle Reime fra Ess Offshore. Reime ble valgt etter kampvotering mot Torbjørn Teigland.
Nei til partistøtte
Industri Energi sitt landsmøte sa nei til økonomisk støtte til politiske partier. Kun fire av de 311 stemmeberettigede gikk imot forslaget som lyder, ”Forbundets styrende organer kan ikke yte økonomisk støtte til politiske partier.»
290 000 i bevilgninger
Landsmøte i Industri Energi bevilget 100 tusen kroner til Norsk Folkehjelps internasjonale solidaritetsarbeid. Totalt bevilger forbundet 290 000 kroner til forskjellige formål. Etter et forslag fra Robert deVries ble det bevilget 50 000 kroner til Rosa sløyfeaksjon. Rosa sløyfeaksjon er en aksjon for bekjempelse av brystkreft, og de er nå inne i en kampanjeperiode.
Støttekomiteen for Vest-Sahara, med hovedvekt på naturressursplyndring, får 50 000 kroner. Palestinakomiteen i Norge får 30 000 kroner. Midlene skal øremerkes for fagorganiserte som skal delta på studietur. (spesielt ungdom)  Nei til Atomvåpen får 30 000 kroner som skal nyttes til å få etablert et totalforbud mot atomvåpen i form av en internasjonal konvensjon.
Les alt fra landsmøtet til Industri Energi på hjemmesidene deres.