Leif Sande gjenvalgt

Publisert: 14.10.10

– innholdet kan være utdatert

 

Sande får med seg to likestilte nestledere, Frode Alfheim med ansvar for faglig politikk og Terje Valskår med ansvar for økonomi. Nye i arbeidsutvalget er Hilde Hermansen, Solfrid Horne Moe fra Elektrokjemisk arbeiderforening og Asle Reime fra Ess Offshore. Reime ble valgt etter kampvotering mot Torbjørn Teigland.

Nei til partistøtte
Industri Energi sitt landsmøte sa nei til økonomisk støtte til politiske partier. Kun fire av de 311 stemmeberettigede gikk imot forslaget som lyder, ”Forbundets styrende organer kan ikke yte økonomisk støtte til politiske partier.”

290 000 i bevilgninger
Landsmøte i Industri Energi bevilget 100 tusen kroner til Norsk Folkehjelps internasjonale solidaritetsarbeid. Totalt bevilger forbundet 290 000 kroner til forskjellige formål. Etter et forslag fra Robert deVries ble det bevilget 50 000 kroner til Rosa sløyfeaksjon. Rosa sløyfeaksjon er en aksjon for bekjempelse av brystkreft, og de er nå inne i en kampanjeperiode.

Støttekomiteen for Vest-Sahara, med hovedvekt på naturressursplyndring, får 50 000 kroner. Palestinakomiteen i Norge får 30 000 kroner. Midlene skal øremerkes for fagorganiserte som skal delta på studietur. (spesielt ungdom)  Nei til Atomvåpen får 30 000 kroner som skal nyttes til å få etablert et totalforbud mot atomvåpen i form av en internasjonal konvensjon.

Les alt fra landsmøtet til Industri Energi på hjemmesidene deres.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.