Lei av å vente

Publisert: 07.10.10

– innholdet kan være utdatert

Det sier tillitsvalgt Jan I. Kaspersen i NTE til Nettverk. Han og andre tillitsvalgte i energisektoren legger bredsiden til i en artikken i nettverk og krever at ny kompetanseforskrift kommer på plass snart.

De tillitsvalgte mener usikkerheten rundt kompetanseforskriften er ødeleggende for bransjen. I en bransje som er i ferd med å forgubbes, er det viktig å rekruttere unge montører.

– Men vi vet ikke lenger hvor sikre arbeidsplassene våre er, eller om vilkårene vil bli drastisk endret i tiden som kommer. Det kan være ødeleggende for rekrutteringen, mener Morten Bildøy i BKK.

Regjeringen svikter

Samtidig sier han medlemmene begynner å lure på hva som skjer i den rød-grønne regjeringen.

– Før stortingsvalget flagget Arbeiderpartiet at de støtter EL & ITs krav om at nettselskapene ikke skal drive med outsourcing. Dermed sikret de seg våre stemmer. Nå vil vi se at disse lovnadene ikke bare var tomme ord, sier han.

Kampen for en ny kompetanseforskrift har pågått i flere år. Frontene har blitt kraftigere etter at nettselskapene i stadig større grad outsourcer store deler av den kompetansen de trenger for å drifte- og vedlikeholde strømnettet. Denne utviklingen svekker forsyningssikkerheten, mener EL & IT Forbundet, og fikk i 2008 støtte fra Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE). De kom med et rundskriv som strammet inn praksisen. Samtidig ble det varslet en forskrift som i stor grad skulle følge hovedlinjene i rundskrivet. Et slik forslag har vært på høring, og det har også versjert flere andre forslag. Men noen ny kompetanseforskrift har det ikke blitt.

Energi Norge og arbeidsgiverne jobber sterkt mot en innstramming av dagens praksis. Senest i februar skrev Energi Norge til Olje- og energidepartementet for å be dem se bort fra NVEs forslag til forskrift.

Les hele saken på Nettverk1.no.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.