Ledigheten øker

Publisert: 16.06.14

– innholdet kan være utdatert

Økningen synes bredt basert, både yrkes-, fylkes- og aldersfordelt og blant kvinner og menn. 

Ved utgangen av mai var det registrert 72 500 helt arbeidsledige (2,7 pst. av arbeidsstyrken), en økning på 6 900 personer (11 pst.) sammenlignet med samme tid i fjor.

Ved utgangen av mai deltok 15 100 på tiltak, som er 3 900 færre enn på samme tid i fjor. Bruttoledigheten utgjorde dermed 87 500 (3,3 pst. av arbeidsstyrken).

Polakker og litauere utgjorde 10 pst. av bruttoledigheten.

Les mer i “Opp eller ned” fra LOs Samfunnspolitiske avdeling.


Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.