Laval-seier og EFTA-domstolen

Publisert: 29.11.13

– innholdet kan være utdatert

Europarådets sosiale komité bekrefter det europeiske fagbevegelse hele tiden har ment, at grunnleggende sosiale rettigheter har forrang overfor de økonomiske friheter.

Dette påpekte også LO-kongressen i mai i år.

Nå skal EU bli medlem av Europarådet og det bidrar til å styrke de faglige rettigheter siden den europeiske menneskerettsdomstolen kan få det siste ordet i slike saker.

Rettigheter framfor økonomi

EU-domstolen, og EFTA-domstolen, har ikke har lagt like stor vekt på grunnleggende rettigheter, i motsetning til norsk Høyesterett.

EFTA-domstolen og dens president

I en kronikk i Klassekampen har advokat og leder av LOs juridiske avdeling, Atle Sønsteli Johansen, påpekt EFTA-president Carl Baudenbachers politiske rolle. President Baudenbacher skal veilede norske domstoler i EØS-rett, men blander seg inn i norske forhold. 

– I etterpåklokskapens lys burde Baudenbacker sende blomster og en vennlig tanke til Høyesterett, som ikke fulgte EFTA-domstolens råd og som derfor forhindret EFTA-domstolen fra å havne i et rettslig uføre som domstolen ikke ville kommet ut av ved egen hjelp, skriver Sønstelid Johansen.

Faksimile av kronikken til Atle Sønsteli Johansen i Klassekampen.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.