Landstariffkonferanse i Bergen

Publisert: 21.10.13

– innholdet kan være utdatert

Forbundet er i gang med forberedelsene til hovedoppgjøret 2014. Landstariffkonferansene avholdes de kommende uker og først ute er konferansen for Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK), som holdes i Bergen.

Kultur og historie

Etter et kulturelt innslag av bergenskoret Lyderhorn, ble konferansen åpnet i dag av distriktsleder for Hordaland, Ove Toska. Han tok et historisk tilbakeblikk for Bergen by og for forbundet, da det er 26 år siden sist landstariffkonferansen ble avholdt i Bergen.

EVU

Neste innleder var forhandlingsleder Jan Olav Andersen, som innledet til punktet politisk debatt. Andersen la mest vekt på etter- og videreutdanning, sosial dumping og tanker om den politiske situasjonen med ny blåblåregjering. 

Også forhandlingslederen tok et historisk oversikt – over utviklingen av etter- og videreutdanning innen LOK. Dagens ordning fungerer ikke optimalt og han anbefaler at det settes i gang et arbeid for å evaluere dagens system og bidra med innspill for å revitalisere etter- og videreutdanningen i forbundet.

Sosial dumping

Andersen understreket hvor viktig kampen mot sosial dumping – den blir ikke mindre:

– Taper vi kampen mot sosial dumping kan vi ikke kalle oss et velutviklet velferdssat, sa Andersen, som er usikker på hvor den nye regjeringa står i denne kampen. 

– Vi har jo en arbeidsminister, Robert Erikson, som har sagt at sosial dumping ikke finnes i Norge. Nå viser de fleste ministre til regjeringens plattform når de blir konfronert med tidligere meninger, sa Andersen, som forventer at den nye regjeringen i første omgang angriper arbeidslivets regler, i samarbeid med sine venner i blant annet NHO.

Bli et tydelig alternativ

Forhandlingslederen mener at fagbevegelsen og den politiske venstresiden må lage en strategi og bli et tydelig alternativ for folk fram mot neste valg. Det er ingen automatikk i at velgerne snur fra dagens resultat ved neste korsvei. 

– Det viser tidligere erfaringer, både fra Thatcher-tiden og Reagens periode, og i nyere tid Angela Merkel, Reinfeldt i Sverige og i store deler av EU; fagbevegelsen og innbyggere har mistet tillit til politikken fordi det er liten forskjell mellom partiene, de kjører alle samme politikk etter krav fra EU og troikaen.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.