Landsstyremøtet dag 2

- innholdet kan være utdatert

Nestleder Vidar Hennum la fram oversikt over medlemsutviklingen siden landsmøtet i 2011, da det ble vedtatt stort fokus på verving. I forbindelse med vervekampanjer, har det også pågått en medlemsbevaringsprosjekt.
En prosjektleder har hatt ansvaret for å drive det framover og målet har vært å redusere antall medlemmer som av ulike grunner forsvinner ut av forbundet.
En av metodene for å hindre dette tapet er samtaler med medlemmer i «faresonen». Det har vist seg at en telefonoppringing er meget effektivt og avklarende for å bevare medlemmer.
Verving og medlemsbevaring er fortsatt en av de viktigste oppgavene for forbundet og alle tillitsvalgte. Et høyt medlemstall gir enhver organisasjon styrke og økt mulighet for å bli hørt. Også LO-leder Gerd Kristiansen påpekte i sin innledning i går at verving og høyt medlemstall i LO øker LOs posisjon.

Organisasjonsprosjekt


Forbundets organisasjonsprosjekt, som ble vedtatt på landsmøtet, er inne i fase 2. Rapporten fra forsker Nina Skranefjell er ferdig og skal i dag presenteres for landsstyret. I den forbindelse skal landsstyredelegatene svare på en liten spørreundersøkelse og svarene tas videre med i behandlingen fram mot landsmøtet i 2015.
De siste punktene på dagsorden før avreise er en rapport om ATEA-konflikten og årsmelding 2012.