Landsstyremøtet dag 2

Publisert: 12.12.13

– innholdet kan være utdatert

Nestleder Vidar Hennum la fram oversikt over medlemsutviklingen siden landsmøtet i 2011, da det ble vedtatt stort fokus på verving. I forbindelse med vervekampanjer, har det også pågått en medlemsbevaringsprosjekt.

En prosjektleder har hatt ansvaret for å drive det framover og målet har vært å redusere antall medlemmer som av ulike grunner forsvinner ut av forbundet.

En av metodene for å hindre dette tapet er samtaler med medlemmer i “faresonen”. Det har vist seg at en telefonoppringing er meget effektivt og avklarende for å bevare medlemmer.

Verving og medlemsbevaring er fortsatt en av de viktigste oppgavene for forbundet og alle tillitsvalgte. Et høyt medlemstall gir enhver organisasjon styrke og økt mulighet for å bli hørt. Også LO-leder Gerd Kristiansen påpekte i sin innledning i går at verving og høyt medlemstall i LO øker LOs posisjon.

Organisasjonsprosjekt

Forbundets organisasjonsprosjekt, som ble vedtatt på landsmøtet, er inne i fase 2. Rapporten fra forsker Nina Skranefjell er ferdig og skal i dag presenteres for landsstyret. I den forbindelse skal landsstyredelegatene svare på en liten spørreundersøkelse og svarene tas videre med i behandlingen fram mot landsmøtet i 2015.

De siste punktene på dagsorden før avreise er en rapport om ATEA-konflikten og årsmelding 2012.

Relevante artikler

Forhandlingene på Stortinget har forbedra det opprinnelige forslaget fra regjeringa, men ved å heve aldersgrensene fratas nå flere muligheten til en verdig avgang fra arbeidslivet.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.