Landsstyremøte på Sørmarka

- innholdet kan være utdatert

I møtesalen er det 65 delegater med stemmerett, i tillegg til observatører, kontrollkomiteen og ansatte ved forbundskontoret, totalt 100 mennesker som opplever interessante innlegg og gode, faglige debatter.

Tariffoppgjøret 2014


LO-leder Gerd Kristiansen innledet til punktet om tariffoppgjøret neste år. Hun var innom situasjonen i Europa/EU, den politiske virkeligheten her hjemme og den økonomiske politikken. Kristiansen påpekte at H/Frp-regjeringen har ”lovet” endringer i arbeidslivet og i lovverk og forskrifter.
– Målet med endringene er å endre maktforholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere – når de varslede endringene trer i kraft blir mer makt overført til arbeidsgiverne, sa LO-lederen.
Hun påpekte at alle gode krefter, både arbeidsgivere, arbeidstakerorganisasjoner og myndighetene må arbeide sammen for å sikre næringslivet gode rammer og dermed opprettholde arbeidsplasser.
– Det er jeg sikker på at regjeringen forstår og det er etablert systemer som gjør at fagbevegelsen har en sentral rolle, både i forbindelse med tariffoppgjør og i den generelle samfunnsutviklingen, sa Kristiansen.
Hun nevnte blant annet landsomfattende avtaler, sentrale og lokale forhandlinger, frontfagsmodellen og trepartssamarbeidet.
– LO er en garantist for rettferdig og sosial fordeling med tanke på lavlønte og likelønn, understreket Kristiansen.
Deretter kom Kristiansen inn på noen problemstillinger rundt kommende hovedoppgjør, i hovedsak pensjonsordninger i privat sektor.
– Signalene fra forbundene, gjennom medlemmenes behandling av krav, bringes inn i LO-sekretariatet gjennom forbundslederen. Deretter blir dette behandlet i LOs inntektspolitiske utvalg fram mot behandling i LOs representantskap 18. februar, avsluttet Kristiansen.