Landsstyremøte på Sørmarka

Publisert: 11.12.13

– innholdet kan være utdatert

I møtesalen er det 65 delegater med stemmerett, i tillegg til observatører, kontrollkomiteen og ansatte ved forbundskontoret, totalt 100 mennesker som opplever interessante innlegg og gode, faglige debatter.

Tariffoppgjøret 2014

LO-leder Gerd Kristiansen innledet til punktet om tariffoppgjøret neste år. Hun var innom situasjonen i Europa/EU, den politiske virkeligheten her hjemme og den økonomiske politikken. Kristiansen påpekte at H/Frp-regjeringen har ”lovet” endringer i arbeidslivet og i lovverk og forskrifter.

– Målet med endringene er å endre maktforholdet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere – når de varslede endringene trer i kraft blir mer makt overført til arbeidsgiverne, sa LO-lederen.

Hun påpekte at alle gode krefter, både arbeidsgivere, arbeidstakerorganisasjoner og myndighetene må arbeide sammen for å sikre næringslivet gode rammer og dermed opprettholde arbeidsplasser.

– Det er jeg sikker på at regjeringen forstår og det er etablert systemer som gjør at fagbevegelsen har en sentral rolle, både i forbindelse med tariffoppgjør og i den generelle samfunnsutviklingen, sa Kristiansen.

Hun nevnte blant annet landsomfattende avtaler, sentrale og lokale forhandlinger, frontfagsmodellen og trepartssamarbeidet.

– LO er en garantist for rettferdig og sosial fordeling med tanke på lavlønte og likelønn, understreket Kristiansen.

Deretter kom Kristiansen inn på noen problemstillinger rundt kommende hovedoppgjør, i hovedsak pensjonsordninger i privat sektor.

– Signalene fra forbundene, gjennom medlemmenes behandling av krav, bringes inn i LO-sekretariatet gjennom forbundslederen. Deretter blir dette behandlet i LOs inntektspolitiske utvalg fram mot behandling i LOs representantskap 18. februar, avsluttet Kristiansen.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.