Landsomfattende politisk streik 4. november

Publisert: 22.10.10

– innholdet kan være utdatert

Ventet i 2 år

I over to år har EL & IT Forbundets medlemmer ventet på to viktige forskrifter som er avgjørende for deres jobbhverdag. Den ene er forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE) som legger grunnlaget for mye av det elektrofagfolk driver med. Den andre er kompetanseforskriften for nettselskaper (kompetanseforskriften), som er avgjørende for en sikker elforsyning og at nettselskapene plikter å ha egne ansatte for å drifte og vedlikeholde landets infrastruktur innen strømforsyningen.

Nei til liberalisering!

Dette er to forskjellige saker, men det er den sammen politiske tenkinga som ligger bak. Norge har et høyt nivå på elsikkerhet. En viktig årsak er god fagutdanning gjennom lærlingeordningen, samt et ryddig arbeidsliv. Det er et sterkt press fra markedskreftene og EU om at Norge må senke sine standarder.

Forbundet krever at Regjeringen ikke liberaliserer installasjonsmarkedet og kraftforsyningen.

Stor utålmodighet

– Våre medlemmer er utålmodige. Det har stadig vært varslet at den ene eller den andre forskriften skulle komme, uten at noe har skjedd. Nå er det på tide at regjeringen/myndighetene innfrir løftene. Tålmodigheten er brukt opp, sier forbundsleder Hans Olav Felix.

Når det gjelder FKE krever EL & IT Forbundet:

• Den som er faglig ansvarlig (installatør) og den som utfører arbeidet (fagarbeider) skal være ansatt i samme bedrift.

• Inn- og utleie mellom bedrifter skal kun foregå mellom bedrifter som omfattes av forskriften (FKE), er godkjent opplæringsbedrift, har faste ansatte og har egenproduksjon.

• Utenlandske arbeidere skal ha tilsvarende faglige kvalifikasjoner som norskutdannede for å kunne arbeide som elektrofagarbeider. De som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonene i FKE må avlegge fagprøve i Norge. Tilsvarende skal også gjelde for installatør.

• Krav til kvalifikasjoner skal også gjelde for ansatte hos produsent – det er ikke tilstrekkelig med bedriftsintern opplæring.

• Det må framkomme i forskriftens navn at det er en forskrift om krav til kvalifikasjoner for elektrofagarbeider.

Når det gjelder kompetanseforskriften krever EL & IT Forbundet:

• Kompetanseforskriften vedtas slik den var beskrevet i Olje- og energidepartementets høringsutkast og i tråd med rådene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), blant annet ved at nettselskapene skal ha egne ansatte til drift og vedlikehold.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.