Kvinner rammes mest ved midlertidighet

- innholdet kan være utdatert

Selv om forslagene er ment å være kjønnsnøytrale, rammer de kvinner hardere enn menn. Og de negative virkningene for likestillingsdimensjonen har til nå fått mindre oppmerksomhet i debatten.

Graviditetsdiskriminering


Diskriminering som følge av graviditet og foreldrepermisjon, er det enkeltområdet likestillings- og diskrimineringsombudet får flest henvendelser om. Hvis det blir enklere å ansette folk i midlertidige stillinger, er vi redd for at dette spesielt vil gå ut over kvinner i fertil alder.
De nye reglene om midlertid ansettelse vil i større grad fungere som en sorteringsmekanisme, som vil ramme gravide ekstra hardt. Det kommer åpenbart ikke til å fungere som et springbrett inn i arbeidslivet for unge, gravide kvinner. Heller tvert i mot.
Regjeringen har plikt til å utrede de likestillingsmessige konsekvensene alle nye forslag kan få. Vi kan ikke se at regjeringen har gjort jobben sin i dette tilfellet.
Det skriver LO, YS og Unio i en felles kronikk. 
Les hele kommentaren.