Kvalifikasjons-krav og energibransjen

Publisert: 09.09.14

– innholdet kan være utdatert

Alle som skal bygge og vedlikeholde elektriske kraftforsyningsanlegg er underlagt et nytt regelverk. Det skjedde 1. juli 2013 da “Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr” (FEK) trådte i kraft.

Rådgiver Bjørnar Brattbakk i Energi Norge påpeker at det har vært få søknader om å avlegge Elektroinstallatørprøven siden forskriften kom.

Nå fokuseres det på foretaket og det er foretakene som har anvaret for å ansette personer med riktige kvalifikasjoner. 

– Tidligere kunne bedriftene støtte seg på godkjenning fra DSB. Slik er det ikke lenger. Den nye forskriften krever derfor endring i tankesettet i kraftnæringen. Vår næring må unngå å komme på etterskudd, sier Brattbakk til energinorge.no.

Energi Norge arrangerer temadag om forskriften i oktober.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.