Veiledersamling

Samlingen blir todelt med pedagogisk oppfriskning / metodevalg og gjennomgang av forbundets trinnskolering. Forbundets arbeid med trinnskolering vil bli testet ut og evaluert på samlingen. Målet er å gjøre deltakerne kjent med innholdet og bli trygg på å holde disse og andre kurs i eget distrikt.

Dato

27.09.22

til

30.09.22

Tidspunkt

Tirsdag kl. 10:00– fredag kl 15:00

Påmeldingsfrist

10.08.22

Sted

Kongsberg

Arrangør

EL og IT Forbundet

Målgruppen er forbundets godkjente veiledere. Vi har 20 plasser og garanterer for minimum 1 veileder fra hvert distrikt. Resten av plassene fordeles etter antall kurs i distriktet og behov.

Programmet er som følger:
Tirsdag kl. 10:00–17:00
Onsdag kl. 09:00–17:00
Torsdag kl. 09:00–17:00
Fredag kl. 09:00–14:00
Lunsj fra 12-13 alle dager.

Veiledersamling 2022

Praktisk informasjon om billett bestillinger ol. vil bli gitt til hver enkelt etter at vi får en oversikt over påmeldte.

Ingen er påmeldt samlingen før de får bekreftelse fra forbundet.

EL og ITs kontaktperson:

Forbundssekretær
Kai Christoffersen

kai.christoffersen@elogit.no

 

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.

Påmelding