Veiledersamling

Dato

2022-09-27

2022-09-30

Tidspunkt

Tirsdag kl. 10:00– fredag kl 15:00

Påmeldingsfrist

2022-08-10

Sted

Kongsberg

Arrangør

EL og IT Forbundet

Målgruppen er forbundets godkjente veiledere. Vi har 20 plasser og garanterer for minimum 1 veileder fra hvert distrikt. Resten av plassene fordeles etter antall kurs i distriktet og behov.

Programmet er som følger:
Tirsdag kl. 10:00–17:00
Onsdag kl. 09:00–17:00
Torsdag kl. 09:00–17:00
Fredag kl. 09:00–14:00
Lunsj fra 12-13 alle dager.

Veiledersamling 2022

Praktisk informasjon om billett bestillinger ol. vil bli gitt til hver enkelt etter at vi får en oversikt over påmeldte.

Ingen er påmeldt samlingen før de får bekreftelse fra forbundet.

EL og ITs kontaktperson:

Forbundssekretær
Kai Christoffersen

kai.christoffersen@elogit.no

Last ned pptx-fil for veiledersamlingen her