Invitasjon til etterutdanningskonferanse

Sette fagforeningene og LOK-utvalgene bedre i stand til å veilede klubbene i hvordan medlemmene kan få mere etterutdanning.

Dato

2021-11-24

2021-11-25

Tidspunkt

Onsdag 11-14 Torsdag 10-16

Påmeldingsfrist

2021-11-01

Sted

Trondheim, Royal Garden Hotel

Kart

Arrangør

EL og IT Sentralt

Formål: Sette fagforeningene og LOK-utvalgene bedre i stand til å veilede klubbene i hvordan medlemmene kan få mere etterutdanning.

Temaene i år er:

  • Hvordan få klubbene til å jobbe med §5?
  • Opplæringsutvalg i klubbene (eksempler fra klubber)
  • Evaluering av oppdateringskursene.
    • Er vi fremdeles på riktig spor? (fra fagforeninger, distrikter og lærere som arrangerer slike kurs)
  • Hvilken ny kompetanse trenger elektrikere? Vi presenterer tre «nye» områder: o Solenergi
  •  Energilagring/batteriteknologi
  • Smarthus
    Skal vi satse på noen av disse? Eller er det andre områder vi heller bør se på? Hvem skal eventuelt holde kurs i vår regi?

Fagforeninger/distrikter sender samlet påmelding til Geir Ove Kulseth på epost geir.ove.kulseth@elogit.no
Påmeldingsfrist er 01. november 2021.
Det settes av inntil tre plasser per distrikt/fagforening.

Forbundet dekker reise, oppholdsutgifter, samt tapt arbeidsfortjeneste etter forbundets satser. Etter søknad gis det støtte til barnepass etter forbundets egne vedtatte satser.

Praktisk informasjon kommer etter påmeldingsfristen har utløpt. For spørsmål underveis, kontakt forbundssekretær Geir Ove Kulseth (mob: 978 71 943).

Opplys gjerne om eventuelle allergier i påmeldingen.

kontakt Terje Wollmann ved eventuelle spørsmålterje@kikkut.no