Tariff-/bransjekonferanse for industri/bedriftselektrikarar

EL og IT medlemmer i industrien inviterast til å delta på industri-/bedriftselektrikarkonferanse.

Dato

2022-03-17

2022-03-18

Tidspunkt

Torsdag 17.mars kl 12.00 til fredag 18.mars kl 14.00

Påmeldingsfrist

2022-02-25

Sted

Forbundskontoret, Folkets Hus, Torggata 9, Oslo

Kart

Arrangør

Industrielektrikerutvalget

EL og IT medlemmer i industrien inviterast til å delta på industri-/bedriftselektrikarkonferanse. Distrikta dekka reise, opphald og tapt arbeidsforteneste for konferansedeltakarane.

Det er mogleg å melde seg på med ledsagar. Kostnadar ved ledsagar må betalast av den enkelte. Dette må også avtalast med hotellet for dobbeltrom.

Dette er ein uhøgtidleg konferanse, der erfaringsutveksling, og det å treffe andre elektrikarar i industrien er det viktigaste. Programmet er laga etter innspel frå industri elektrikarar og tilbakemeldingar frå tidlegare konferansar.

Konferansen har innbakt ein sosial samling på torsdag kveld med felles middag.

Program

 • Opning – Presentasjon av deltakarane.
 • Rapport frå eigen arbeidsplass inklusiv tariffavtalar, lokale avtalar og vaktavtalar (bør være forberedt) – erfaringsutveksling.
  • Forhold til andre forbund
  • Innspel til neste tariffoppgjeret
 • DSB
  • El Sikkerheit ved Are Solli, Forbundssekretær
   • Krav til installatør
   • Krav til bekledning
   • Krav til kompetanse og kva kan ein utføre som
    • Energimontør
    • Automatikkar
    • Elektrikar
 • Tillitsmannen ved Forbundssekretærar Trond Løvstakken og Fred Løvlie
  • Tillitsmannstid med og utan tariffavtale, Hovudavtalen §5-6
  • Rett til fri iht. Hovudavtalen §5-8
  • Tillitsmannssaker
  • Korleis påverke lønnsvilkår
 • Samansetning/val av industrielektrikarutval

Spørsmål angåande konferansen kan rettast til:

Trond Løvstakken
Tlf: 415 57 877
trond.lovstakken@elogit.no

Øyvind Johan Grindheim
Tlf: 976 98 050
oyvind.grindheim@elkem.com