Tariff-/bransjekonferanse for industri/bedriftselektrikarar

EL og IT medlemmer i industrien inviterast til å delta på industri-/bedriftselektrikarkonferanse.

Dato

17.03.22

til

18.03.22

Tidspunkt

Torsdag 17.mars kl 12.00 til fredag 18.mars kl 14.00

 

Påmeldingsfrist

25.02.22

Sted

Forbundskontoret, Folkets Hus, Torggata 9, Oslo

Arrangør

Industrielektrikerutvalget

EL og IT medlemmer i industrien inviterast til å delta på industri-/bedriftselektrikarkonferanse. Distrikta dekka reise, opphald og tapt arbeidsforteneste for konferansedeltakarane.

Det er mogleg å melde seg på med ledsagar. Kostnadar ved ledsagar må betalast av den enkelte. Dette må også avtalast med hotellet for dobbeltrom.

Dette er ein uhøgtidleg konferanse, der erfaringsutveksling, og det å treffe andre elektrikarar i industrien er det viktigaste. Programmet er laga etter innspel frå industri elektrikarar og tilbakemeldingar frå tidlegare konferansar.

Konferansen har innbakt ein sosial samling på torsdag kveld med felles middag.

Program

 • Opning – Presentasjon av deltakarane.
 • Rapport frå eigen arbeidsplass inklusiv tariffavtalar, lokale avtalar og vaktavtalar (bør være forberedt) – erfaringsutveksling.
  • Forhold til andre forbund
  • Innspel til neste tariffoppgjeret
 • DSB
  • El Sikkerheit ved Are Solli, Forbundssekretær
   • Krav til installatør
   • Krav til bekledning
   • Krav til kompetanse og kva kan ein utføre som
    • Energimontør
    • Automatikkar
    • Elektrikar
 • Tillitsmannen ved Forbundssekretærar Trond Løvstakken og Fred Løvlie
  • Tillitsmannstid med og utan tariffavtale, Hovudavtalen §5-6
  • Rett til fri iht. Hovudavtalen §5-8
  • Tillitsmannssaker
  • Korleis påverke lønnsvilkår
 • Samansetning/val av industrielektrikarutval

Spørsmål angåande konferansen kan rettast til:

Trond Løvstakken
Tlf: 415 57 877
trond.lovstakken@elogit.no

Øyvind Johan Grindheim
Tlf: 976 98 050
oyvind.grindheim@elkem.com

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.

Påmelding