Sentral arbeidslivskonferanse

I år prøves det ut for første gang å samordne utdanningskonferansen, HMS konferansen og likestillingskonferansen. De tre konferansene vil bli gjennomført parallelt, og vil starte med en fellesdel dag en med temaer vi mener vil være relevante for alle de tre målgruppene. Ved påmelding til de individuelle konferansene vil du automatisk få plass på fellesdelen.

Dato

06.09.22

til

08.09.22

Påmeldingsfrist

15.08.22

Sted

Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Arrangør

Det sentrale utdanningsutvalget, HMS utvalget, likestilling- og inkluderingsutvalget

Påmelding skjer til ditt distrikt som sender liste (medlemsnummer og navn) til konferanseansvarlig i prioritert rekkefølge.
Opplys om eventuelle allergier i påmeldingen.

Invitasjonen med mer informasjon er sendt til distrikter, fagforeninger, landsdekkende fagforeninger, klubber, samt de aktuelle utvalgene.

Praktisk informasjon og program kommer etter at påmeldingsfristen har utløpt.
For spørsmål underveis kan du ta kontakt med følgende forbundssekretærer/konferanseansvarlige:

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.

Påmelding