Sentral felleskonferanse i september 2022 – sett av dato nå

I år prøves det for første gang ut å samordne utdanningskonferanse, HMS konferanse og likestillingskonferanse. De tre konferansene gjennomføres parallelt og vil ha en fellesdel dag en med temaer som skal treffer alle de tre målgruppene. Påmeldingsfrist blir annonsert på et senere tidspunkt

Dato

06.09.22

til

08.09.22

Sted

Thon Hotel Arena, Lillestrøm

Arrangør

Det sentrale utdanningsutvalget, HMS utvalget, likestilling- og inkluderingsutvalget

Fellesdelens tre hovedtemaene blir politisk påvirkning, det fremtidige arbeidslivet og arbeidstid. Temaer for de individuelle konferansene dag to og tre, invitasjon, program og påmelding kommer på et senere tidspunkt.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.

Påmelding